NYHEDSBREV

Tilmeld dig vores nyhedsmail og få:

  • Inspirerende artikler med før- og efterfotos
  • Fup og fakta om rynkereduktion og hudforyngelse
  • Invitationer til eksklusive arrangementer
  • Backstage-indblik i, hvordan behandlingerne udføres
  • Den nyeste viden – først

PRIVATLIVSPOLITIK

Dit privatliv er vigtigt for os. For bedre at beskytte dit privatliv beskriver vi i denne privatlivspolitik, hvordan N’AGE ApS (“N’AGE”, “vi”, “vores”, “os”) som dataansvarlig indsamler, behandler og bruger de personoplysninger (persondata), som vi indsamler om vores kunder mv. i forbindelse med:

PRIVATLIVSPOLITIK JOBANSØGERE

BOOKING AF TID
KOSMETISK BEHANDLING
KØB I WEBSHOP
NYHEDSBREVE (MARKEDSFØRING)
N’AGE EVENTS
INDBERETNING AF BIVIRKNINGER
BRUG AF VORES HJEMMESIDE
NÅR DU ER LEVERANDØR MV. TIL N’AGE

Vi oplyser om alle disse forhold, fordi vi er forpligtede hertil efter databeskyttelsesforordningen (GDPR). Du kan i det følgende læse om de enkelte sammenhænge og formål, hvor vi behandler dine personoplysninger.

Du kan nederst i afsnittet “GENEREL INFORMATION OM “RETTIGHEDER OG KLAGEMULIGHED MV.” læse om dine rettigheder, ligesom du kan se, hvordan du kontakter os.

BOOKING AF TID

Når du booker tid til en konsultation, indsamler vi en række stamoplysninger om dig, herunder navn, CPR-nr., adresse, kontaktoplysninger (e-mail og tlf.) samt dine login-oplysninger til den kundeprofil, du får oprettet i forbindelse med bookingen.

Tidsbooking kan ske via vores hjemmeside, telefonisk eller i en af vores klinikker.

Formål og retsgrundlag

Formålet med behandlingen af dine stamoplysninger er, at vi kan registrere og administrere din tidsbooking i vores system, samt evt. kommunikere med dig forud for konsultationen (fx ved spørgsmål, fejlindtastninger ved oprettelsen eller lignende). Se derudover afsnittet om formål og retsgrundlag nedenfor under “KOSMETISK BEHANDLING”. Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet vi forfølger vores legitime interesse i at kunne registrere din tidsbooking og kommunikere med dig forud for konsultationen.

Behandlingen af dit CPR-nr. sker med henblik på, at vi kan sikre entydig identifikation af dig og opfylde den journaliseringspligt, vi er underlagt i henhold til journalføringsbekendtgørelsen. Retsgrundlaget for behandlingen er derfor databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1.

Vi behandler dine login-oplysninger for at kunne registrere, administrere og give dig adgang til din kundeprofil. Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet vi forfølger vores legitime interesse i at kunne registrere og administrere din kundeprofil, herunder foretage ændringer/opdateringer, rette fejl mv.

Modtagere

I forbindelse med tidsbooking overlader vi personoplysningerne til vores databehandlere, herunder vores systemleverandør, som hoster vores it-systemer. Der er indgået databehandleraftaler med alle vores databehandlere.

Opbevaring

De oplysninger, vi behandler i forbindelse med din konsultation hos os, er gyldige i 2-3 år, hvorefter vi er forpligtet til at afholde en ny konsultation forud for en eventuel kosmetisk behandling. Vi sletter derfor som udgangspunkt oplysningerne 2 eller 3 år efter din konsultation er afsluttet, afhængig af den konkrete kosmetiske behandling.

Yderligere information

Du kan læse generel information om dine rettigheder og klagemuligheder mv. nederst på siden eller ved at klikke her.

KOSMETISK BEHANDLING

I forbindelse med kosmetisk behandling indsamler vi – foruden dine stamoplysninger som nævnt ovenfor – en række yderligere oplysninger om dig i forskellige situationer, herunder også helbredsoplysninger.

Formål og retsgrundlag

Ved konsultation: Når vi afholder en konsultation med dig, indsamler vi oplysninger om allergier, medicinforbrug, sygdomme, næseoperation, permanent filler, graviditet/amning, og rygevaner. Derudover kan vi ved konsultationen indsamle supplerende oplysninger, som kan være relevante i konkrete tilfælde, baseret på den påtænkte kosmetiske behandling og de øvrige oplysninger, du har givet. Formålet er at vurdere din sundhedstilstand for at kunne afgøre, hvorvidt du er egnet til at modtage den påtænkte kosmetiske behandling. Retsgrundlaget er databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra h, jf. artikel 6, stk. 1, litra c, idet vi er underlagt en række sundhedsretlige i autorisationsloven og bekendtgørelse om kosmetisk behandling.

Forud for den kosmetiske behandling: Inden den kosmetiske behandling påbegyndes, tages der billeder af dig med fokus på det område, der skal behandles. Retsgrundlaget er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, idet vi er forpligtet til at tage billeder af det område af kroppen, hvor du skal modtage kosmetisk behandling, i henhold til bekendtgørelse om kosmetisk behandling.

Utilsigtede hændelser: Hvis der i forbindelse med den kosmetiske behandling opstår utilsigtede hændelser, vil vi registrere de konkrete omstændigheder for hændelsen, herunder konsekvenserne for dig. Dette kan også indebære registrering af dine helbredsoplysninger (fx oplysninger om skade, som hændelsen har forvoldt eller potentielt kan forvolde dig) og dit CPR-nr. Retsgrundlaget er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1 og databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra g, jf. artikel 6, stk. 1, litra c . Dette skyldes, at vi er forpligtet til at indberette utilsigtede hændelser i henhold til sundhedslovens kapitel 61.

Modtagere

Oplysninger om utilsigtede hændelser videregives til Styrelsen for Patientsikkerhed, idet vi er forpligtet til at indberette utilsigtede hændelser i henhold til sundhedslovens kapitel 61.

Vi overlader desuden dine personoplysningerne til vores databehandlere, herunder vores systemleverandør, som hoster vores it-systemer eller forskellige anmeldelsessites. Der er indgået databehandleraftaler med alle vores databehandlere.

Opbevaring

Oplysningerne opbevares som udgangspunkt i 10 år fra udgangen af det regnskabsår, hvor journalen sidst blev opdateret, i henhold til de journalføringsregler, vi og vores personale er underlagt i medfør af journalføringsbekendtgørelsen. Vi kan i visse tilfælde være forpligtet til at opbevare oplysningerne i en periode efter de 10 år, hvis det har betydning for en verserende klage-, tilsyns- eller erstatningssag.

Yderligere information

Du kan læse generel information om dine rettigheder og klagemuligheder mv. nederst på siden eller ved at klikke her.

KØB I WEBSHOP

Når du køber et produkt, indsamler vi en række oplysninger om dig, herunder dit navn, dine kontaktoplysninger, konto- og betalingsoplysninger samt din adresse.

Formål og retsgrundlag

Formålet er, at vi kan registrere og gennemføre din ordre, samt levere det eller de produkter, du har bestilt i webshoppen.
Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, idet behandlingen sker for at vi kan opfylde den købsaftale, du har indgået med os.

Modtagere

Vi kan videregive oplysningerne til myndighederne, herunder SKAT. Derudover kan vi videregive dit navn og dine kontaktoplysninger til det fragtfirma, som står for leveringen af dine varer. Vi kan desuden videregive dine oplysninger til de tjenesteudbydere, som står for gennemførsel af online betaling af dine køb i webshoppen.
Vi overlader desuden dine personoplysningerne til vores databehandlere, herunder bl.a. vores systemleverandør, som hoster vores it-systemer, samt vores betalingspartnere og forskellige anmeldelsessites. Der er indgået databehandleraftaler med alle vores databehandlere.

Opbevaring

Oplysningerne opbevares som udgangspunkt i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som oplysningerne relaterer sig til, i henhold til de bogføringsregler, vi er underlagt, jf. bl.a. bogføringslovens kapitel 5.

Yderligere information

Du kan læse generel information om dine rettigheder og klagemuligheder mv. nederst på siden eller ved at klikke her. her.

NYHEDSBREVE (MARKEDSFØRING)

Når du accepterer modtagelse af nyhedsbreve og andet markedsføringsmateriale, indsamler vi dit navn og din e-mailadresse, og – i nogle tilfælde – oplysninger om, hvilke behandlinger eller produkter, du har købt, eller overvejet at købe.

Formål og retsgrundlag

Formålet med behandlingen er at kunne sende dig relevante nyhedsmails og tilbud, samt invitere dig til relevante events mv. Retsgrundlaget for behandlingen er det samtykke du har givet i overensstemmelse med markedsføringslovens § 10 og databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Modtagere

Vi overlader dine personoplysningerne til vores databehandlere, herunder vores systemleverandør, som hoster vores it-systemer. Der er indgået databehandleraftaler med alle vores databehandlere.

Opbevaring

Oplysninger i relation til udsendelse af markedsføringsmateriale, opbevares som udgangspunkt så længe vi anvender det samtykke, du har givet til at modtage markedsføringsmateriale, og indtil 2 år efter vores seneste anvendelse af samtykket.

Yderligere information

Du kan læse generel information om dine rettigheder og klagemuligheder mv. nederst på siden eller ved at klikke her.

EVENTS MV.

Når du deltager i events, foredrag og lignende, registrerer vi dit navn og dine kontaktoplysninger.

Formål og retsgrundlag

Formålet med behandlingen er at kunne administrere, herunder skabe et overblik over antallet af deltagere, samt være i stand til at kommunikere med deltagerne til vores events. Retsgrundlaget er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet vi forfølger vores legitime interesse i at kunne planlægge og afholde events samt kommunikere med deltagerne.

Modtagere

Vi overlader dine personoplysningerne til vores databehandlere, herunder vores systemleverandør, som hoster vores it-systemer. Der er indgået databehandleraftaler med alle vores databehandlere.

Opbevaring

Vi opbevarer som udgangspunkt oplysninger om dine billetkøb til forskellige events i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som oplysningerne relaterer sig til, i henhold til de bogføringsregler, vi er underlagt, jf. bl.a. bogføringslovens kapitel 5.

Yderligere information

Du kan læse generel information om dine rettigheder og klagemuligheder mv. nederst på siden eller ved at klikke her.

INDBERETNING AF BIVIRKNINGER

Formål og retsgrundlag

I forbindelse med indberetning af bivirkninger, registrerer vi de konkrete omstændigheder, herunder konsekvenserne for dig. Dette indebærer en beskrivelse af den formodede bivirkning eller eksponeringsreaktion, og kan omfatte registrering af dine helbredsoplysninger samt dit CPR-nr. Retsgrundlaget er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1 og databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra g, jf. artikel 6, stk. 1, litra c, idet vi efter lægemiddellovens kapitel 5 er forpligtet til at indberette bivirkninger.

Modtagere

Oplysningerne videregives til Lægemiddelstyrelsen, idet vi er forpligtet hertil i henhold til lægemiddellovens kapitel 5.
Vi overlader desuden dine personoplysningerne til vores databehandlere, herunder vores systemleverandør, som hoster vores it-systemer. Der er indgået databehandleraftaler med alle vores databehandlere.

Opbevaring

Oplysningerne opbevares som udgangspunkt i 10 år fra udgangen af det regnskabsår, hvor journalen sidst blev opdateret, i henhold til de journalføringsregler, vi og vores personale er underlagt i medfør af journalføringsbekendtgørelsen. Vi kan i visse tilfælde være forpligtet til at opbevare oplysningerne i en periode efter de 10 år, hvis det har betydning for en verserende klage-, tilsyns- eller erstatningssag.

Yderligere information

Du kan læse generel information om dine rettigheder og klagemuligheder mv. nederst på siden eller ved at klikke her.

BRUG AF VORES HJEMMESIDE

Når du besøger vores hjemmeside, registrerer vi via cookies oplysninger om dine besøg, herunder fx oplysninger om din IP-adresse, din browsertype, besøgstidspunktet, de hjemmesider der linkes fra, de hjemmesider der besøges, de features der anvendes, samt det indhold der besøges. Disse oplysninger kan i nogle tilfælde omfatte personoplysninger.

Formål og retsgrundlag

Vi registrerer ovenstående oplysninger for at kunne tilbyde en sikker, stabil og kundevenlig brugeroplevelse på vores hjemmeside samt føre statistik over vores besøgende, og – i visse tilfælde – målrette markedsføring, baseret på brugerens adfærd. Retsgrundlaget for behandlingen er cookiebekendtgørelsens § 3, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (for nødvendige funktionalitetscookies), idet vi forfølger vores legitime interesse i at kunne opretholde funktionaliteten og sikkerheden af hjemmesiden og cookiebekendtgørelsens § 4, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (for øvrige cookies). Du kan læse mere om vores brug af cookies i vores særskilte Cookiepolitik.

Modtagere

Oplysningerne videregives til tredjeparter i det omfang du har givet samtykket til vores brug af tredjepartscookies på hjemmesiden. Hvis du via hjemmesiden ansøger om finansiering til en kosmetisk behandling, modtager den eksterne finansieringspartner oplysninger om, at du er blevet omdirigeret til finansieringspartnerens online ansøgningsformular. Finansieringspartneren i denne sammenhæng selvstændig dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger til brug for finansieringen.
Vi overlader desuden dine personoplysningerne til vores databehandlere, herunder vores systemleverandør, som hoster vores it-systemer. Der er indgået databehandleraftaler med alle vores databehandlere.

Opbevaring

Oplysninger i forbindelse med vores anvendelse af cookies, slettes som udgangspunkt, når cookien bliver slettet fra din enhed, og afhænger således af den konkrete cookie. Du kan læse mere om de forskellige cookies, herunder levetiden samt mulighederne for deaktivering mv., i vores Cookiepolitik.

Yderligere information

Du kan læse generel information om dine rettigheder og klagemuligheder mv. nederst på siden eller ved at klikke her.

NÅR DU ER LEVERANDØR MV. TIL N’AGE

Hvis du eller den virksomhed, du repræsenterer, er leverandør eller samarbejdspartner til N’AGE, behandler vi i nogle tilfælde dine personoplysninger. Når du kontakter os (fx via e-mail) vil din henvendelse ofte indeholde personoplysninger, herunder dine kontaktoplysninger, din tilknytning til en bestemt virksomhed eller andre personoplysninger, som du måtte give os. I visse tilfælde kan vi også modtage lignende personoplysninger om dig fra tredjemand, fx din arbejdsgiver eller dine kollegaer.

Formål og retsgrundlag

Vi behandler disse oplysninger for bl.a. at kunne håndtere og besvare din henvendelse, og for at kunne kommunikere med dig eller den virksomhed, som du repræsenterer. Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet vi forfølger vores legitime interesse i at kunne kommunikere med dig samt evt. opfylde den aftale, vi har indgået med den virksomhed, du repræsenterer. Hvis vores aftale er indgået direkte med dig (og ikke et selskab), er retsgrundlaget for behandlingen databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, idet behandlingen er nødvendig for at opfylde en kontrakt, vi har indgået med dig (fx en serviceaftale).

Modtagere

Vi overlader dine personoplysningerne til vores databehandlere, herunder vores systemleverandør, som hoster vores it-systemer. Der er indgået databehandleraftaler med alle vores databehandlere.

Opbevaring

Vi opbevarer som udgangspunkt oplysningerne i den periode, hvor aftaleforholdet eller relationen mellem os og den virksomhed, du repræsenterer, består. Oplysningerne slettes som udgangspunkt 5 år efter udgangen af det regnskabsår, hvor den seneste henvendelse efter aftaleforholdet eller relationen er afsluttet, medmindre længere opbevaring er nødvendig, fx for at kunne dokumentere, at en aftale er indgået, for at vi kan leve op til vores forpligtelser i henhold til bogføringsreglerne, eller hvis vi har behov for at kunne genfinde oplysninger om tidligere aftaler om rabatter eller lignende.

Yderligere information

Du kan læse generel information om dine rettigheder og klagemuligheder mv. nederst på siden eller ved at klikke her.

GENEREL INFORMATION OM RETTIGHEDER OG KLAGEMULIGHED MV.

Retten til at trække samtykke tilbage

I de situationer, hvor du har givet samtykke til vores behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Det kan du gøre ved at kontakte N’AGE på de kontaktoplysninger, der fremgår nedenfor under afsnittet “Kontaktoplysninger”.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Dine rettigheder mv.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Dine rettigheder indebærer:

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klagemuligheder

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Kontaktoplysninger

N’AGE ApS
Kongens Nytorv 28, 2.
1050 Kbh K
Tlf: 70 27 33 66
Mail: info@nage.dk

Du kan også kontakte vores databeskyttelsesrådgiver (DPO):

Hanna Schönström-Lund
Mail: hsl@nage.dk

COOKIES

Du kan læse om hvilke cookies vi benytter os af, og hvilke funktionaliteter de har i forbindelse med vores website i vores særskilte cookiepolitik.

Klub N’AGE

Klub N’AGE

Som en særlig service til vores kunder har vi KLUB N’AGE. Klub N’AGE er til dig, der gerne vil vide meget mere om N’AGE-universet og kosmetiske behandlinger. Her får du meget mere information om vores kosmetiske behandlinger, hudplejetips om klinisk hudpleje, invitationer til eksklusive events og Klub N’AGE point på dine behandlinger.

GRATIS MEDLEMSKAB OG ENDNU FLERE FORDELE

Det er gratis at være medlem af Klub N’AGE, og du bliver automatisk tilmeldt vores nyhedsbrev, når du melder dig ind. Det er nemlig via e-mail, vi fortæller dig om alt fra behandlinger og klinisk hudpleje til særlige events og eksklusive point-kampagner til Klub N’AGE medlemmer – og du er først i køen til det hele!

Dine optjente point kan du bruge som betaling på dine efterfølgende behandlinger*. For at blive medlem af Klub N’AGE skal du blot henvende dig i receptionen på en af vores klinikker. Her får du udleveret et Klub N’AGE-kort.

Tjek din Klub N’AGE-pointsaldo her

*Et Klub N’AGE-point er lig med 1 kr., som du kan bruge på efterfølgende behandlinger. Der optjenes 8 % af behandlingsprisen som point. Point kan ikke kombineres med andre rabatter.

Vi rådgiver, inden vi behandler

Endelig er det CO2 sæson!

Kunden er behandlet med fraktioneret CO2 laser.

Julen er hjerternes fest, men det er ikke den eneste grund til, at dette er vores yndlingssæson hos N’AGE. Endelig er vejret perfekt til behandlinger med fraktioneret CO2 laser! Før og efter behandlingen skal man nemlig holde sig ude af solen, og derfor er den danske vinterperiode helt ideel.

Behandlingen spoler din huds alder flere år tilbage og får endeligt bugt med rynker, solskader, pigmentpletter, ar eller løs hud – det er som at få en helt ny hud!

Resultatet er en synligt glattere og fastere hud med en finere tekstur og mere ensartet og smukkere glød, der holder i mange år.

Fraktioneret CO2 udføres af vores dygtige dermatologer og er ideel til at lave en langvarig overfladebehandling af små eller større områder – f.eks. en solskadet hud på décolleté eller de fine områder omkring øjnene. Resultatet er en synligt glattere og fastere hud med en finere tekstur og mere ensfarvet og smukkere glød, der holder i mange år.

Læs mere om fraktioneret CO2 >>

 

Kunden har fået 3 behandlinger med fraktioneret CO2 laser., der synligt har forbedret hudstrukturen og fjernet rynker.

Dine resultater

Allerede efter én uge begynder resultatet at kunne ses, men da behandlingen også stimulerer hudens naturlige kollagendannelse, vil huden forbedres yderligere i de efterfølgende 4-5 måneder. De fleste kunder har kun behov for 2-3 behandlinger for at sikre et resultat, der holder i årevis.

I forbindelse med behandlingen kan rødme og hævelse forventes i op til en uge efter behandlingen. På 5. dagen efter behandlingen kan man normalt begynde at dække rødmen med makeup.

Kunden har fået fjernet sine rynker om øjnene med 1 behandling med fraktioneret CO2 laser.

Priser

Behandling med fraktioneret CO2 starter fra 5.000 kr. for øjenområdet

Den populære behandling af hele ansigtet og halsen koster 13.000 kr.

Der er som regel venteliste op til ferier, så det kan være en god ide at book din din tid allerede nu!

Book tid til en gratis og uforpligtende konsultation og hør, hvad fraktioneret CO2 kan gøre for dig >>

 

 

Julegavekort 2019

Kender du en, som skal forkæles lidt ekstra til jul? Eller mangler du stadig selv den ultimative gave på din ønskeliste? Så se her!

I år kan du nemlig få julegavekort med store besparelser! Faktisk kan du spare næsten 10.000 kr. på et gavekort – og det bedste af alt; de kan frit bruges til alle behandlinger hos N’AGE.

Så skal du forkæle din kæreste, mor, bedste veninde, søster – eller måske dig selv? Så er dette den ultimative treat, som den heldige modtager vil få glæde af meget længe.

Men skynd dig! Sidste år blev de revet væk!

Gavekortet pakkes smukt ind, så du blot skal skrive en kærlig hilsen på det medfølgende kort og lægge gaven under træet.

 

    

    

Alt du skal vide om læbebehandlinger

Vidste du, at en læbebehandling ikke kun er til for at skabe volumiøse kyssemunde?
Hos N’AGE udfører vi rigtig mange forskellige læbebehandlinger, typisk med Restylane, og tilpasser os altid kundens behov og ønsker, hvad enten det er skabe mere fylde, definition, korrigere symmetri eller for at fjerne aldersrelaterede rynker, som opstår omkring læberne.

Mulighederne er mange, og i denne uges nyhedsbrev har vi samlet alt, du behøver at vide læbebehandlinger:

Den første gang

Nogle af vores kunder kan blive lidt nervøse inden deres første behandling. Vi bad en af vores kunder, Christina, om at dele hendes oplevelser i forbindelse med sin første læbebehandling med Restylane for at skabe mere volumen:

“Jeg var en smule nervøs, da jeg har en skræk for nåle,” fortæller Christina og forsætter:

“På behandlingsdagen ankom jeg til N’AGE en halv time før for at få bedøvende creme på mine læber. Da den kosmetiske sygeplejerske kaldte mig ind og mærkede efter, om bedøvelsen virkede, kunne jeg faktisk ikke mærke noget, selvom hun prikkede mig i læben med en nål. Selve behandlingen gik stærkt, og jeg følte mig i de allerbedste hænder hos sygeplejersken. Jeg kunne tydeligt mærke, at hun har et skarpt øje for, hvad der klæder ansigtet efter mange års erfaring med Restylane-behandlinger, hvilket var enormt betryggende.”

 

Her er Christina umiddelbart før og efter sin behandling med Restylane.

“Resultatet er fantastisk” 

Christina er meget glad for resultatet, som har bibeholdt hendes smukke, naturlige læbeform, men blot tilføjet en anelse mere fylde særligt i overlæben:

“Resultatet er fantastisk. Jeg oplevede selvfølgelig lidt hævelse de første dage efter, men det var ikke slemt, og jeg kunne fortsætte min dag som normalt.”

Christina har fået 1 ml. Restylane i læberne. Behandlingen vil holde 4-6 måneder.

Se flere før og efterbilleder af vores glade kunder og deres smukke, naturlige resultater nedenunder!

 

Denne kunde har fået fylde i både over- og underlæber med Restylane.

 

Denne kunde har også fået ekstra fylde, øget definition af læberne samt tilført fugt med Restylane. 

 

Korrigering af asymmetri 

De færreste af os er født med perfekt symmetri i ansigtet, og læberne er ingen undtagelse. Vi udfører rigtig mange Restylane-behandlinger på asymmetriske eller skæve læber.

 

Denne kundes øverste højre læbekant var skæv i forhold til resten af munden. Derfor har vi løftet læbekanten med Restylane og giver lidt mere ekstra fylde. 

Rynkeredukton

Restylane i læberne er ikke kun til at give ekstra fylde. Mange af vores kunder er også fuldstændig tilfredse med deres læbestørrelse, men ærgerlige over de rynker omkring og på læberne, som opstår med alderen som opstår på grund af mistet volumen eller rygning for eksempel. De fortæller, at det især er problemastisk, når de skal have læbestift på, da den kan ‘kravle op’.

Derudover sætter læbestiften sig ofte i de rynker på læberne, som opstår i takt med, at hudens evne til at finde fugt reduceres med alderen. Her kan Restylane også anvendes til at fugte læberne indefra og dermed fjerne rynkerne på læberne.

Denne kunde har fået Restylane omkring læberne for at fjerne rynkerne. 

Vor erfaring, din tryghed!

Der er stadig mange fordomme mod læbebehandlinger. Det vil vi gerne gøre op med! Som en nem huskeregel bliver din behandling aldrig bedre end din behandlers færdigheder. For når du bliver behandlet korrekt og af en dygtig og specialuddannet kosmetisk sygeplejerske med god teknik, vil du også få et smukt resultat.

En behandling med Restylane i/omkring læberne koster fra 2.500 kr. og afhænger af behov og ønsker. 

Ansigtsløft uden skalpel

Du har nok hørt om Ultherapy før? Det er nemlig en af vores allermest populære behandlinger – og ikke uden grund!

Løft helt uden kirurgi

Kunden har fået 1 Ultherapy-behandling af underansigtet, hvilket har opstrammet huden.

Den effektive behandling kickstarter kroppens naturlige kollagendannelse og strammer huden op i det lag, det normalt kræver plastikkirurgi at give et løft. Det er det tætteste, man kommer på et ansigtsløft uden kirurgi.

Ultherapy kan løfte og opstramme hud ved kæbelinje, øjne, hals, décolleté og endda maven. Med Ultherapy får du dermed hele resultatet bare uden kirurgi, risici og downtime. Det er ikke underligt, at det er vores ambassadørers og vores kunders favoritbehandling.

 

Hvordan foregår behandlingen?

Behandlingen udføres af vores specialuddannede behandlere, der anvender det patenterede ultralydshoved til at varme de underliggende hudlag op. På den måde stimuleres huden til selv at danne frisk, ny kollagen og styrke de svage kollagene fibre. Smerteniveauet er svært at generalisere, men mange oplever det som en prikkende varme i huden. Vores erfaring er her, at smertestillende medicin med fordel kan tages før behandlingen.

Behandlingen tager typisk 60 minutter – afhængigt af det behandlede områdes størrelse, og umiddelbart efter kan du fortsætte dagens gøremål. Særligt for vores ambassadører, der ofte optræder på tv, betyder det meget, at huden kan opstrammes uden kirurgi og den downtime, som kirurgi medfører.

Resultatet vil oftest vise sig efter 2-3 måneder, efterhånden som de nye kollagene fibre dannes.

Prisen for Ultherapy starter fra 10.000, mens den populære Ultherapy-behandling af hele ansigtet og halsen koster 27.000 kr.

Psst.. vidste du, at behandling med Ultherapy passer perfekt sammen med Fraktioneret CO2? Mens Ultherapy arbejder i de dybe, underliggende hudlag for at stramme op og give et løft, forbedrer Fraktioneret CO2 hudens overflade. Resultatet af CO2 er en langvarigt glattere og fastere hud med en finere tekstur og smukkere glød.

Den effektive CO2-behandling af hele ansigtet og halsen koster 13.000 kr. 

Book din gratis og uforpligtende konsultation her >>

Smid det umulige fedt på én time!

Afsæt én time og slip endelig af de uønskede dansehåndtag, mormorarme eller dobbelthagen! Med Coolsculpting hos N’AGE vil du opnå sikre og permanente resultater.

Behandlingen udføres af vores special-uddannede sygeplejersker, der anvender den nyeste teknologi inden for ikke-kirurgisk fedtreduktion til at give dig synlige resultater!

Hvordan destrueres fedtcellerne?

Før og efter Coolsculpting-behandling

Under behandlingen suges det ønskede område ind i en “tragt”, der hurtigt køler fedtet i det indsugede område ned til minus 10 grader, hvilket destruerer fedtcellerne. Herefter vil behandleren massere området for at sikre, at du udskiller de ødelagte fedtceller. Den samlede behandling tager ca. 60 minutter pr. påsætning. Et par mormorarme vil typisk kræve én påsætning pr. arm. Efter kun 12 uger vil du opleve en fedtreduktion på 20-25% i det behandlede område.

Coolsculpting vs. kirurgisk fedtsugning

Før og efter to Coolsculpting-behandlinger.

For mange af vores kunder er den vigtigste fordel ved at vælge Coolsculpting frem for kirurgisk fedtsugning, at Coolsculpting er risikofri, da du hverken skal bedøves eller skæres op. Med Coolsculpting vil du derfor også slippe for de generende ar, som kirurgi giver. Derudover er du med Coolsculpting garanteret et flot, jævnt resultat, mens kirurgisk fedtsugning nogle gange giver et ‘bulet’ resultat.

Coolsculpting koster fra 4.500 kr. pr. påsætning.

Læs mere om Coolsculpting og se de imponerende før/efter-billeder lige her >>

Vil du have hud som Christiane?

Vi vil alle gerne have en sund hud, der stråler frisk, men selv med de bedste gener, vil de fleste af os opleve, at der med tiden skal mere end blot en god creme til. Vores smukke og succesfulde ambassadør, Christiane Schaumburg-Müller, har en travl hverdag, hvor der altid er mange øjne, der hviler på hende. Derfor er det vigtigt for Christiane at prioritere plejen af sin hud og krop.

“Jeg har et job, hvor jeg bruger enormt meget makeup hver dag, for jeg er meget ”på”, og det er vigtigt for mig altid at se soigneret og præsentabel ud. Og det kræver pleje!” fortæller Christiane.

For at vedligeholde sin hud og give den de bedste forudsætninger for at stråle, får Christiane bl.a. Restylane Skinbooster hos N’AGE.

Frisk og glat hud!

Jeg er superglad for resultatet! Det er faktisk lidt som en virkelig effektiv ansigtsbehandling, hvor formålet er, at du kan gå derfra med hud, der bare smiler af fugt og liv. Her varer resultatet bare ved,” siger Christiane begejstret.

Med Restylane Skinbooster tilføres huden hyaluronsyre indefra, der øjeblikkeligt fylder huden op, så fine rynker og linjer udglattes. Samtidig hydreres huden, så den fremstår frisk og glat.

En Restylane Skinbooster behandling koster 3.600 kr. Pris for kurforløb med tre behandlinger kun 8.800 kr. – Du sparer 2.000 kr.  

Psst, vidste du.. at behandlinger med Restylane Skinbooster passer perfekt sammen med Botulinum Toxin? Mens Restylane Skinbooster giver øjeblikkelig fylde og ungdommelig glød, anvendes Botulinum Toxin til at afslappe de muskler, der er skyld i de mimiske rynker – såsom bekymringsrynken mellem brynene.

Book din gratis og uforpligtende konsultation nu >>

Ny hud med CO2 – alt du skal vide!

Endelig er vejret blevet perfekt til behandlinger med Fraktioneret CO2! Før og efter behandlingen skal huden nemlig beskyttes ekstra godt mod solen, og derfor er den danske vinter- og forårsperiode helt ideel. Med behandlingen kan du spole din huds alder flere år tilbage og endelig få bugt med de rynker, solskader, pigmentpletter, ar eller løse hud, som du kæmper mod.

Fraktioneret CO2 er ideel til at lave en langvarig overfladebehandling af små eller større områder. F.eks. en solskadet hud på décolleté eller de fine områder omkring øjnene. Resultatet er en synligt glattere og fastere hud med en finere tekstur og mere ensfarvet og smukkere glød, der holder i mange år.

Smukt og Langvarigt Resultat

Behandling med Fraktioneret CO2 udføres af vores erfarne hudlæger, der i små punkter foretager en kontrolleret forbrænding af huden. Allerede efter én uge begynder resultatet at kunne ses, men da behandlingen også stimulerer hudens naturlige kollagendannelse, vil huden forbedres yderligere i de efterfølgende 4-5 måneder. De fleste kunder har kun behov for 2-3 behandlinger for at sikre et resultat, der holder i årevis.

I forbindelse med behandlingen kan rødme og hævelse forventes i op til en uge efter behandlingen. På 5. dagen efter behandlingen kan man normalt begynde at dække rødmen med makeup.

Prisen for behandling med Fraktioneret CO2 starter fra 5.000 kr. for øjenområdet, mens den populære behandling af hele ansigtet og halsen koster 13.000 kr.

Psst.. Vidste du, at behandling med Fraktioneret CO2 passer perfekt sammen med Ultherapy? Mens Fraktioneret CO2 forbedrer hudens overflade, arbejder Ultherapy i de dybe, underliggende hudlag. Her får Ultherapy de kollagene fibre til at trække sig sammen, så huden ‘løftes’ og opstrammes – helt uden kirurgi! Ultherapy koster fra 10.000 kr.

Det gør en kæmpe forskel for helheden af mit udseende..

Emmelie er 56 år, personlig træner og Reformer Pilates-instruktør, og så går hun meget op i at pleje og vedligeholde sin hud og krop. Jobbet som personlig træner og pilatesinstruktør betyder, at mange ser Emmelie som en inspiration og et forbillede, og det motiverer hende til at passe ekstra godt på sig selv og sit udseende.

”Til daglig gør jeg meget for at holde min hud sund, glat og frisk, da det betyder meget for mig, at min krop og min hud passer til den aktive person, jeg er. De seneste år har jeg desværre kunnet se forskel på huden på min hals og mit ansigt. Det var som om, at de to områder gled lidt fra hinanden med årene, og at huden på halsen var blevet mere løs og ”kreppet,” derfor forslog Ida, at Emmelie prøvede Profhilo, som er en helt ny og banebrydende behandling hos N’AGE.

Profhilo er en innovativ behandling, hvor højkoncentreret hyaluron-gel injiceres i huden. Dette forynger de kollagene fibre, regenerer fedtvævet og binder fugt i det behandlede hudområde. Resultatet er en forynget hud, der er mere glat og spændstig.

“Min hud er blevet mere glat og spændstig”

Denne kunde har, ligesom Emmelie, fået to Profhilo-behandlinger af halsen, hvilket har opstrammet og udglattet huden.

Jeg har fået foretaget to Profhilo-behandlinger på halsen. Efter første behandling begyndte jeg hurtigt at se en forskel, og da jeg skulle have foretaget min anden behandling, tænkte jeg, at det næsten ikke kunne blive bedre. Men det kunne det! Det gør en kæmpe forskel for helheden af mit udseende, at der nu er harmoni mellem ansigt, krop og hals,”

For Emmelie har behandlingerne med Profhilo betydet en enorm forskel, og derfor holder hun sig ikke tilbage med at anbefale behandlingen til andre!

”Resultatet har virkelig overrasket mig positivt. Jeg troede ikke, at det var muligt at lave sådanne kosmetiske behandlinger af halsområdet! Jeg synes, at min hud er blevet mere glat og spændstig, og det er som om, at området har fået et fugtboost, så huden har fået en helt ny og sund glød. Jeg er virkelig glad for behandlingen, og der er ingen tvivl om, at jeg vil anbefale den til andre – og at jeg selv skal have lavet den igen om et års tid”

Gæsteblogger Eva Kruse: Hjertet vil det hele, men kan maveskindet holde?

Når man gifter sig med en yngre mand uden børn, må man jo være åben for at få nogle flere. – Det var jeg også, da jeg sagde ”ja” til min Peter for et par år siden. Men da jeg var 40+, opsøgte vi en fertilitetsklinik for at få undersøgt forholdene, og det viste sig, at min højre æggeleder var lukket. Det har den muligvis altid været, men de to første børn kom dog til verden uden indblanding. Nu ville skæbnen, at det ikke skulle være helt så let med det tredje barn. Det skulle tage et par år… Efter adskillige forsøg både med ivf og til sidst med en insemination lykkedes det at ramme et æg, der sad i venstre side og bum, jeg blev endelig gravid.

Årene med hormonbehandlinger, ændrede kostvaner og mindre intens motion og træning havde allerede raget et par ekstra kilo til sidebenene, og nu meldte tankerne sig om, hvordan min 45-årige gamle krop skulle kunne klare en graviditet og ikke mindst, hvordan den ville se ud efterfølgende.

Enhver ved, at elasticiteten i huden falder med årene, så min bekymring  – for især mit maveskind – begyndte at vokse. Tænk, hvis det ikke ville trække sig sammen igen? Tænk, hvis det ville komme til at hænge som en sprunget airbag, helt slapt og lasket ud over bukselindingen?

Jeg vidste naturligvis godt, at det betyder meget, hvor meget man tager på under graviditeten, hvor stor maven bliver, og derfor hvor meget huden skal strækkes og bære. Og med de første 3 måneders psyko-kvalme, der kun gik væk, når jeg følte mig mæt, og som derfor fik mig til at spise mere eller mindre konstant, var det lidt svært at holde vægten nede.

Jeg smurte selvfølgelig maveskindet – og hofterne huskede jeg også denne gang (dem glemte jeg med min første graviditet og fik strækmærker) med alskens olier og cremer. Jeg spiste masser af avokado, nødder og fisk og drak vand i store mængder. Men maven voksede, og den blev stor. Jeg er lille af statur og har ikke plads til så meget barn inde i kroppen, så det skal stort set alt sammen sidde udenpå, og maven endte med at rage ret langt ud i rummet. Jeg var mere og mere nervøs.

Men så var det, jeg kom til at tænke på Ultherapy, som jeg har fået lavet hos N’AGE i ansigtet og på halsen et par gange med et par års mellemrum og med et godt resultat.

Ultherapy er en ultralydsbehandling, som via ultralyd går ned i hudens dybere lag og angiveligt ’sparker til’ hudens egen collagen produktion, så den så at sige ’vækkes til live’ og derved spændes op indefra.

Ultherapy har ikke en umiddelbar og øjeblikkelig virkning, og man skal væbne sig lidt med tålmodighed, men jeg har set, hvordan mine ansigtsbehandlinger har givet præcist den opstrammende effekt, jeg så ofte har ønsket (når man står foran spejlet og laver det der løft med fingeren af huden på kinderne og tindingerne). Effekten kommer dog ikke hos mig efter 2-3 måneder, som hos nogle. Den kommer snarere efter 4-6 måneder, men pludselig en morgen, kan jeg se, at ”gardinet” ved den yderste øjenkrog er væk, eller at spændstigheden i vævet synes mere fast, og kæbelinien står skarpere.

Så jeg ringede til N’AGE, og vi planlagde et behandlingsforløb af min mave efter fødslen. Jeg har gået hos N’AGE gennem en årrække og har meget stor tillid til den ekspertise, som jeg møder hos dem, men også til den holdning til skønhed og aldring, som klinikken repræsenterer, hvor udgangspunktet ikke er at lave om på mennesker eller at forsøge at slette vores alder, men at få det bedste frem i hver enkelte persons udseende.

Jeg fødte min lille søn i august 2017, og hvilken skræk det var at se min mave! Det tog 4-5 uger, før jeg ikke lignede én, der stadig var højgravid, og der var så meget slap overskydende hud, at jeg aldrig ville have kunnet gå i mine gamle jeans igen. Jeg var rædselsslagen!

Ca. 2 måneder efter fødslen lavede vi den første Ultherapy behandling af mit maveskind, og ca. 5 måneder senere lavede vi så den anden behandling. Jeg har desuden brugt en Beauty Mouse fra Dermaroller for ved hjælp af rulning at booste huden yderligere. Derudover har jeg smurt maven med hyaluronsyre.

 

Billederne fra før første behandling og efter den anden behandling taler for sig selv – jeg har naturligvis også tabt mig nogle kilo over den samme periode, men jeg er ikke i tvivl om, at behandlingen har støttet mit gamle trætte skind i at trække sig sammen. Og behandlingen virker stadig! Selv nu i skrivende stund, hvor der er gået yderligere en månedstid siden, de sidste billeder blev taget, er maveskindet igen blevet en smule strammere.

Når jeg står op, er der stort set intet at se, og når jeg sidder, er det betydeligt bedre. Det er stadig ikke noget kønt syn at se ned på min mave, når jeg står på alle fire… der hænger stadig noget nærmest krøllet hud omkring en dybtliggende navle. Det ligner heldigvis ikke en sprunget airbag – snarere en lille tepose…  og jeg må jo bare sørge for ikke at kravle rundt på alle fire, når jeg er på stranden med min lille dreng (eller min mand).

Så fat mod alle I voksne kvinder, der drømmer om en efternøler eller går sent i gang med første barn. For det første behøver det ikke længere at være mændenes domæne at gifte sig med en yngre ’model’ og få et nyt kuld børn. Og for det andet er der hjælp at hente både for fertiliteten, maveskindet – og følelsen af frihed og ungdommelighed.

Læbebehandlinger er kun for folk, som ønsker store Hollywoodlæber… – og andre myter del 2

 

Hos N’AGE får vi hver dag masser af spørgsmål omkring behandlingerne – specielt om Restylane, som udglatter rynker og konturerer og Botulinum Toxin, som mange kender som Botox, der udglatter rynker ved at afslappe musklen. Her kan du læse del 2 af de største myter, vi støder på i hverdagen.

Du kan også læse myter om Restylane og Botox del 1

1. “Den slags behandlinger er kun for folk, der vil se yngre ud, end de er!”

Både og…

Der er ingen tvivl om, at langt de fleste af vores behandlinger hos N’AGE har til formål at forynge og forbedre huden.

Men egentlig handler det sjældent om alder som et tal. De fleste ønsker at føle sig godt tilpas, have en smuk glød og hudstruktur, og så vil de gerne se friske, glade og imødekommende ud. Og dette kan vi sagtens hjælpe med!

Alle vores erfarne og dygtige kosmetiske sygeplejersker har nemlig et skarpt æstetisk øje og er uddannet til at genkende de tegn, som med årerne tynger ansigtet, og får os til at se trætte og sure ud. Derfor er det også tit de helt små justeringer, der skal til for at genskabe det friske look, som vi går og savner. Det er nemlig de færreste, der ønsker at se ældre ud, end de er og føler sig.

 

2. “Botox er farligt?

Botulinum Toxin, som er den korrekte betegnelse for det aktive stof, som findes både i Botox og Azzalure er ikke farligt, når behandling udføres korrekt, i rette doser og af dygtige, autoriserede og registrerede behandlere.

Præparatet virker muskelafslappende og er yderst gennemtestet både i kosmetisk og medicinsk øjemed. Man har anvendt fx Botulinum Toxin siden 1960’erne til bl.a. behandling af skelen og muskelspasmer.

I medicinsk kontekst bruges der op til 10-20 gange større dosis, end man bruger ved kosmetiske behandlinger. Du kan derfor trygt få foretaget en behandling med Botulinum Toxin, hvis du er træt af bekymringsrynken, kragetæerne, tandkødssmilet eller et bredt kæbeparti. Behandlingen er effektiv, og så giver den et blødere og mere imødekommende udtryk.

Bonus-info: Botulinum Toxin anvendes også til svedbehandlinger til folk, som producerer for meget sved under fx arme og i håndfladerne. Botulinum Toxin kan også anvendes til behandling af ”Gummi-smile”, hvor tandkødet blottes, når man smiler.

 

3. ”Læbebehandlinger er kun for folk, som ønsker store Hollywoodlæber…”

Faktisk tværtimod, for med Restylane, som er den filler, vi hos N’AGE anvender, kan man gøre meget andet, end de fleste ved er muligt.

Man kan nemlig både skabe fylde, men man kan også blot give læberne fugt indefra, udrette små linjer i læberne, markere læbekanten og/eller justere små eller store asymmetrier ved munden og læberne.

De flotte resultater opnår man med rette mængde og rette teknik. Derfor er det vigtigt at vælge sin behandler med omhu. ”Andenæbbet” og ”Fiskemunden” skyldes forkert teknik, hvor filleren ikke er lagt korrekt i vævet.

“Jeg tog et valg – et valg om at ville ældes med ynde…”

Det er sommer og tid til at nyde solen. Men når vi smiler og ikke mindst misser med øjnene mod solen, sætter bevægelserne sig efterhånden som rynker og kragetæer. Det kan være charmerende og tegn på levet liv – til en vis grænse. For ingen bryder sig om at se ældre og mere trætte ud, end de føler sig.

Heller ikke Stine, som i maj fik foretaget sin første kosmetiske behandling hos N’AGE – en N’AGE Contour behandling:

“Jeg havde overvejet igennem længere tid, om der mon kunne gøres noget ved mit tiltagende trætte udtryk. Så jeg tog et valg – et valg om at ville ældes med ynde. Jeg var meget ked af, at jeg fra morgenstunden mødte et træt og uoplagt spejlbillede. Jeg havde mørke rande, poser under øjne og nedadvendte mundvige, så jeg så sur ud, hvis jeg ikke virkelig anstrængte mig for at smile. Min omgangskreds gav også tit udtryk for, at jeg så træt ud,” fortæller Stine.

Mit forløb hos N’AGE har været fantastisk. Det er nogle søde og virkelig dygtige behandlere, der er hos N’AGE, og jeg følte mig helt tryg allerede første gang, jeg lagde mig under nålen,” fortæller Stine, som har fået foretaget en Restylane behandling. Restylane er en ikke-permanent filler, som består af 98% vand og 2% hyaluron, og Botulinum Toxin – også kendt under varenavnet Botox, som glatter rynker ud ved at få musklerne til at slappe af.

Stine har fået foretaget en N’AGE Contour behandling. Ofte er det nemlig ikke kun rynker, som får os til at se ældre ud, men også tab af fedtvæv og derved de ungdommelige konturer. Ved at lægge Restylane i bestemte ansigts-zoner, plummes huden ud, den tabte fylde- og de ungdommelige konturer genskabes og rynkerne reduceres.

Med Botulinum Toxin er bekymringsrynken mellem Stines øjenbryn reduceret (1). Restylanebehandlingen har genskabt hudens tabte fylde, reduceret rynkerne omkring Stines kinder og løftet hendes kindben (2) samt reduceret furerne fra næsen til munden (3). Derudover er de mørke rande under øjnene reducerede, og de nedadgående mundvige har fået et løft (4). Til sidst er der foretaget en enkelt Restylane Skinbooster behandling, som genskaber hudens volumen, udretter små linjer og giver et indre fugtboost til huden.

Læs meget mere om Restylane her og se de mange før-/efterbilleder >>

Du kan også læse mere om Botulinum Toxin her og se resultaterne >>

Prisen for Stines behandlinger er 2.300 kr. for behandlingen med Botulinum Toxin og 13.000 kr. for Restylanebehandlingerne.
 
“Jeg er så glad for resultatet! Jeg kan stå op om morgenen og se frisk ud! Ingen rande eller poser mere. Helt fantastisk. Nogle dage glemmer jeg faktisk helt at tage makeup på… – Det har jeg ikke gjort i mange år! Og så stråler min hud efter skinbooster behandlingen. Jeg vil helt sikkert holde mine behandlinger ved lige. Dét er selvkærlighed!,” Lyder det fra Stine. 

Og hendes nærmeste har da også bemærket, at der er sket noget…

Min omgangskreds kan se, at jeg har fået et friskere udseende. Men ingen kan sige præcis, hvad der er sket. Og det er jo lige nøjagtig det, der er meningen. Harmoni og naturlighed

Gæsteblogger Silke Grane: Et løft til brynene med Botox

Silke Grane er 47 år og ekspert i alt, hvad der forskønner-, booster- og beskytter huden – og om nogen, så er hun ekspert i, hvad der rent faktisk virker.

Med over 20 års erfaring inden for skønhedsbranchen, både som skønhedsredaktør på et utal af magasiner, ekspert på Go’ morgen Danmark og i dag som blogindehaver og leverandør af fast stof til Alt for damerne har hun prøvet det meste på egen krop; ligefra cremer og produkter til diverse behandlinger. For nyligt også fået foretaget:

hos N’AGE. Det fortæller hun meget mere om, i dette gæsteblogindlæg:

Jeg oplever virkelig tit, at rigtig mange har fordomme om Botox og Restylane, oftest er det uvidenhed, men selvfølgelig også fordi, vi har set så mange skrækeksempler på, hvad Botox og Restylane kan gøre ved ansigter. (Tv-serier som Hollywood Housewifes og Forsidefruerne er da i hvert fald det, jeg selv tænker på). Og så er der dem, som synes, det er snyd at benytte æstetiske behandlinger som disse, og som synes, at man højest bør få en økologisk ansigtsbehandling – og dem har jeg også fået nogle vidunderlige af, så ikke et ondt ord om dem! ????

Men hvorfor er det mere snyd end at farve hår, sætte kunstige negle på, blive spraytannet, få bleget tænder osv end at pleje sin hud med lidt mere end en creme?? Jeg har selvfølgelig også selv haft mine tanker, inden jeg prøvede disse behandlinger, og det er heller ikke noget, jeg har prøvet særligt tit, men det skal prøves af. For mit vedkommende handler det om at forbedre min hud og bevare mit eget udtryk, ikke forandre ansigtet med en gummibåd af et par læber eller en stiv betonpande. Nej, det er små forbedringer, så det ser naturligt og fint ud, det jeg synes, de er superdygtige til hos skønhedsklinikken N’AGE.

Mig før behandlingerne. Jeg skal i øvrigt skynde mig at sige, at jeg fik foretaget disse behandlinger for et par måneder siden, før vi fik denne super sommer, så jeg er selvfølgelig en del brunere på efterbillederne, og der er på ingen måde manipuleret med billederne.

Silke Grane, N'age, bryn, botox, restylane, Skinbooster,6 uger senere i en friskere (og mere brun) udgave. ????

Jeg er 47 år og er ikke ked af mine rynker, men jeg er forfængelig og vil gerne se velplejet og frisk ud så længe som muligt. Så det vigtigste for mig med disse behandlinger var, at det skulle se naturligt ud.

Silke Grane, N'age, bryn, botox, restylane, Skinbooster,

En selfie lige inden behandlingerne. Det hvide på kinderne er bedøvelsescreme til Skinbooster-behandlingen.

Disse behandlinger fik jeg

Jeg fik en behandling med Botulinum toxin (det man kender som Botox) omkring bryn for at løfte dem lidt i den yderste kant, og også lidt i de små rynker på siden af øjnene. Igen er det ikke fordi, jeg ønsker at være rynkefri, jeg er trods alt 47 år og skal have nogle rynker, men bare for at minimere dem lidt.

Derudover fik jeg en Skinbooster-behandling à to omgange på kinderne og lidt ved ved hagen, hvor jeg havde nogle dybe spændingsrynker i siderne. Skinbooster er den mindste og mest flydende form for Restylane, som sprøjtes ind i huden for at give den et boost. Behandlingen giver både mere glød til huden, så den generelt ser friskere ud, og så udglatter den linjerne, som specielt kan ses på billederne nedenfor. Men bemærk også lige, at mine øjenlåg på billedet til venstre er meget tungere og ligger mere ind over øjnene. Det er ret vildt! ????

Silke Grane, N'age, bryn, botox, restylane, Skinbooster,

Ved hagen, særligt i siderne, er det nok mest tydeligt, at de dybe rynker er blevet blødere og mindre dybe. Jeg er vild med, at jeg stadigvæk har mine egne træk og med det helt igennem naturlige look.

Silke Grane, N'age, bryn, botox, restylane, Skinbooster,

Jeg synes jo faktisk, at jeg ligner mig selv – bare friskere.

Silke Grane, N'age, bryn, botox, restylane, Skinbooster,

Botulinum toxin holder i 3-6 måneder, mens Skinboosteren holder i et års tid. Men husk nu, at selvom jeg har fået lavet disse behandlinger, så plejer jeg selvfølgelig stadigvæk min hud med gode produkter. For hvad nytter det at få løftet bryn og udglattet de små linjer, hvis huden ikke er velholdt ellers. ????

Til sidst lidt praktisk info på priserne og behandlingerne:

Skinboosterkur à 3 behandlinger med 2 ugers mellemrum koster 8.800 kr.

Botulinum toxin koster fra 2300 kr (det er prisen for bekymringsrynke, pande eller øjne). Et brynløft koster faktisk kun 900 kr, men N’AGE oplyser, at det er meget sjældent, at man kun vil få lavet dette.

Hvis man får Botox, så mister man sin mimik – og andre myter…

 

 

Hos N’AGE får vi hver dag masser af spørgsmål omkring behandlingerne – specielt om Restylane, som har til formål at udfylde rynker eller konturere og Botulinum Toxin, som mange kender som Botox, som udglatter rynker ved at afslappe musklen. Her bringer vi et uddrag af de mest almindelige fordomme:

1: Når man først er gået i gang med Filler og Botox, så kan man ikke stoppe, uden at ansigtet falder sammen!

Det er ikke korrekt – Restylane er en ikke-permanent filler, som består af 98% vand og 2% stabiliseret hyaluronsyre. Hyaluronet nedbrydes langsomt over tid – normalt aftager effekten efter ca. 12 mdr. Hvis man vælger ikke at gentage sin behandling, så vil man blot ældes naturligt herfra. Botulinum Toxin, som også er kendt under mærker som Botox og Azzalure, er et muskelafslappende præparat, som holder i ca. 4-6 mdr, hvorefter at effekten aftager – dvs. at man igen vil få de mimiske rynker, som man havde inden behandling.

Bonus-info: Med en Restylanebehandling øger man også hudens egen kollagenproduktion og hudkvalitet. Ved at vedligeholde sine behandlinger, har man derfor typisk over tid brug for mindre behandlinger, og de holder også længere for hver gang behandlingen gentages.

Læs mere om Restylane og se før/-efterbilleder her >>

 

 

2. Hvis man får Botox, så man mister man sin mimik!

Nej – Botulinum Toxin, som er den korrekte betegnelse for det aktive stof, som findes i både Botox, Azzalure og Vistabel, virker muskelafslappende, og er i øvrigt et meget gennemtestet præparat. Det har siden 1960’erne været brugt til f.eks. behandling af spasmer og skelen. Når musklen afspændes, glattes rynken ud.

Vi mener, at et smukt ansigt er et ansigt i balance. Vi tilpasser derfor altid behandlingerne til den enkelte kunde, så ansigtsmimikken og personlige træk bevares, men rynkerne udglattes. På den måde sikres et smukt og naturligt resultat, som passer til ansigtets helhed.

Bonus-info: Botulinum Toxin (Botox, Azzalure, Vistabel m.fl.) anvendes også til svedbehandlinger til folk, som producerer for meget sved under fx arme og i håndfladerne. Botulinum Toxin kan også anvendes til behandling af ”Gummi-smile”, hvor tandkødet blottes, når man smiler.

Læs mere om Botulinum Toxin og se før/-efterbilleder her >>

 

 

3. Man skal vælge, om man er til Restylane eller Botox!

Nej – i virkeligheden skabes nogle af de smukkeste resultater med en kombinationsbehandling. I grove træk kan man sige, at Botulinum Toxin fx. Botox glatter ud, mens Restylane fylder ud. Så de mimiske rynker i panden, bekymringsrynken og kragetæerne ved øjnene kan behandles rigtig fint med Botulinum Toxin, mens nedadvendte mundvige, tindinge, kindben og læber behandles med Restylane. En dehydreret, kreppet hud på fx. kinderne eller hænderne kan behandles meget smukt med en Restylane skinbooster.

Bonus-info: Restylane anvendes også til at give volumen og til at skabe eller genskabe konturer i ansigtet. Dette bruges fx til N’AGE Contour behandling, læbebehandlinger, næsekorrektion, korrektion af kindben m.m.

 

4. Der er en risiko for, at en læbebehandling giver ”andenæb”!

Kosmetiske behandlinger er et håndværk, som man skal have respekt for. Vores motto hos N’AGE er; ”Hvis man kan se det, så er behandlingen ikke udført korrekt”. Kosmetiske behandlinger skal efterlade et friskt, smukt udtryk – men det skal ikke være, så andre kan se, hvad der er sket. De såkaldte ”andenæb” eller ”fiskemunde” er enten et udtryk for overbehandling, eller at behandleren har brugt forkerte teknikker.

I øvrigt er der mange som tror, at man får kæmpestore læber ved en læbebehandling med Restylane. Men i virkeligheden er langt de fleste af vores læbebehandlinger en udglatning af rynker på og omkring læberne samt tilførsel af fugt. Resultatet bliver smukke, gennemfugtede læber, hvor læbestift eller lipgloss ligger meget pænere. Og dermed kommer læberne smukt i fokus.

Tak til vores mange glade kunder

5
1 dag siden
Nage Frederiksberg
Nage Frederiksberg er bare så god! Jeg fik en restylanebehandling ved Astrid, som var super...
Freja
5
14. nov 2021
Botox, Restylane, mm
Jeg er en fast kunde hos N'age og her især vil jeg rose Anne Neergaard,...
Consumer
5
10. nov 2021
Trygt sted at gå hen- samt få sparring og behandling.
Jeg har fået lavet laser behandling under mine øjne, og efter d 3. Behandling kan...
Lizette-Matricha Ranild
5
10. nov 2021
Filler behandling
Mit første indtryk af N'AGE ved Kongens Nytorv var meget positivt fra starten. Man mærker...
Mette
5
04. nov 2021
Så skete det igen!!!
Så skete det igen!!! Efter mange års kemoterapi, ligner jeg mildest talt,et meget gammelt Gråsteneræble!...
Line Palmer Lund
5
01. nov 2021
En rigtig god oplevelse
En rigtig god oplevelse ...
Amalie
5
30. okt 2021
Ved hvert besøg kan man altid regne med…
Ved hvert besøg kan man altid regne med jordnært professionel behandling og rådgivning, der er...
Tina
5
28. okt 2021
Rart sted at komme
Jeg var inde til min 1. behandling for at få fjernet mine karspræninger på næse...
Pernille Nielsen
5
27. okt 2021
Det er altid en udsøgt fornøjelse at…
Det er altid en udsøgt fornøjelse at træde ind til N'AGE. Alle medarbejderne er så...
Maria A
5
27. okt 2021
Imødekommende personale
Imødekommende personale, og med indlevelse i ens problematik. ...
Sanne